Kazania ekspozycyjne w postmodernistycznym świecie

Kultura postmodernistyczna stanowi nowe wyzwanie dla kazań ekspozycyjnych z uwagi na zanikające przekonanie co do realności prawdy. Czy pokonanie tej przepaści jest możliwe?

Mateusz Jakubowski
  • 9 Wpisów
  • 0 Komentarzy
Pastor Kościoła Chrystusowego „Nowe Życie” w Polkowicach. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie z wyróżnieniem Summa Cum Laude (2012) oraz Magna Cum Laude (2014), stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Politechnice Wrocławskiej (2018), obecnie aplikant teologii w Dallas Theological Seminary (USA). Wielokrotny laureat najbardziej prestiżowych krajowych stypendiów i nagród za osiągnięcia w nauce. Twórca portalu Myślę, więc Wierzę oraz redaktor portalu Należeć do Jezusa. Zainteresowany apologetyką klasyczną oraz teologią biblijną, a w szczególności: sensem życia, wiarygodnością chrześcijaństwa oraz wyjątkowością osoby Jezusa.