Kazania ekspozycyjne w postmodernistycznym świecie

Kultura postmodernistyczna stanowi nowe wyzwanie dla kazań ekspozycyjnych z uwagi na zanikające przekonanie co do realności prawdy. Czy pokonanie tej przepaści jest możliwe?