Potrzebujesz proroka większego niż Mojżesz

Potrzebujesz proroka większego niż Mojżesz

Możesz próbować rozwiązać tajemnicę, jaką jest nasze życie, na własną rękę. Niektórzy także dzisiaj sięgają w tym celu po praktyki magiczne, inni znajdują sobie jakąś filozofię. Ale te ludzkie sposoby zawsze będą tylko błądzeniem po omacku. Tymczasem Bóg, Ten, który stworzył cię w konkretnym celu, sam podjął inicjatywę i przemówił do ciebie.

Credo apostolskie #9: Wierzę w Kościół

Credo apostolskie #9: Wierzę w Kościół

Słowa Credo apostolskiego, którym się dzisiaj przyglądamy, u wielu czytelników mogą budzić pewne wątpliwości. “Wierzę (…) w święty Kościół powszechny, społeczność świętych.” (…) A jednak wiara w Kościół stanowi nieodłączną część wiary chrześcijańskiej.

<i>A Słowo ciałem się stało…</i> Tylko po co? O 3 powodach Bożego Wcielenia (cz. 2/2)

A Słowo ciałem się stało… Tylko po co? O 3 powodach Bożego Wcielenia (cz. 2/2)

A jak daleko Bóg posunął się w zjednoczeniu z nami? Uszy, które od wieczności cieszył anielski śpiew “Święty, święty, święty!”, usłyszały wyzwiska tłumu krzyczącego “Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go!” Ręce, które u zarania dziejów rozciągnęły niebiosa, zostały przybite do drzewa pospolitymi gwoździami. Oczy, które widziały przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, patrzyły zmęczone na płaczącą Matkę z wysokości krzyża. Usta, z których wydobyły się stwarzające wszechświat słowa, krwawiły spuchnięte, w milczeniu znosząc pohańbienie. W końcu serce, które ukochało ludzi przed założeniem świata, przestało bić za sprawą człowieka, który nie ukochał Boga.

<i>A Słowo ciałem się stało…</i> Tylko po co? O 3 powodach Bożego Wcielenia (cz. 1/2)

A Słowo ciałem się stało… Tylko po co? O 3 powodach Bożego Wcielenia (cz. 1/2)

Razem przyjrzymy się bliżej tajemnicy Wcielenia, niczym drogocennemu diamentowi naszej wiary. Z diamentami bywa tak, że naświetlone z różnych stron wyglądają zupełnie inaczej, eksponując coraz to nowe walory i zasoby piękna, które w sobie chowają. Przyjrzymy się Wcieleniu z 3 różnych stron, aby uzyskać wgląd w 3 powody, dla których nasz Pan przyszedł na ziemię jako człowiek.

Credo apostolskie #3: Wierzę w Syna Bożego

Credo apostolskie #3: Wierzę w Syna Bożego

Jezus kieruje uwagę ludzi na swojego Ojca w niebie, podtrzymując nauczanie Starego Testamentu o istnieniu jednego Boga. Jednocześnie co chwilę widzimy Go w sytuacjach albo słyszymy z Jego ust wypowiedzi, które coraz mocniej ukazują Jego samego jako Boga – jako osobę różną od Ojca, ale jednocześnie istniejącą z Nim w tajemniczej jedności.

Credo apostolskie #2: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego

Credo apostolskie #2: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego

Jeśli chcemy mówić o treści wiary chrześcijańskiej, musimy zacząć od mówienia o Bogu. To On jest źródłem wszystkich rzeczy; to On podtrzymuje istnienie świata i kieruje nim w najdrobniejszych szczegółach; to ukazanie Jego chwały jest ostatecznym powodem naszego istnienia. Bóg nigdy nie jest środkiem do celu – On sam w sobie jest zarówno początkiem, jak i celem.