Jak przygotowujecie kazania?

Czy zastanawialiście się kiedyś w jaki sposób pastorzy przygotowują kazania? W jaki sposób wybierają fragment? Jak zabierają się do studiowania tekstu biblijnego? Co pomaga im zrozumieć w jaki sposób Bóg przemawia przez dany fragment Pisma do współczesnego Kościoła? W kolejnym odcinku Rozmów stołowych członkowie redakcji NDJ, którzy usługują Słowem w swoich Kościołach, dzielą się przemyśleniami na temat warsztatu kaznodziejskiego.