Jak rozumieć natchnienie Pisma Świętego?

Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Ale co to właściwie znaczy? Czy natchnieni byli ludzcy autorzy, czy może tekst, który napisali? Czy Pismo jest wystarczalne dla chrześcijanina? Czy sola Scriptura oznacza, że chrześcijanin nie powinien czytać innych książek? Czy Biblia jest nieomylna? W tej Rozmowie stołowej redaktorzy NDJ omawiają zawiłości nauki o Piśmie Świętym.