Cierpliwość — cnota dla XXI wieku

Cierpliwość — cnota dla XXI wieku

Nie jestem rzecznikiem cofania świata do tyłu. Internet, media społecznościowe i różne udogodnienia współczesnego świata mają wiele oczywistych zalet. Jednak ze względu na to, że tak wiele rzeczy odbywa się dziś łatwo i natychmiastowo, powinniśmy tym bardziej starać się kultywować cnotę cierpliwości. Wszystko bowiem, co naprawdę ważne i cenne, wymaga czasu i oddania.

Jak i dlaczego opowiadać historię swojego zbawienia

Jak i dlaczego opowiadać historię swojego zbawienia

Uważam, że bardzo dobrą praktyką jest możliwość opowiedzenia innym swojej historii zbawienia. W zborach, w których miałem przywilej być członkiem, każda osoba, która wyrażała pragnienie bycia ochrzczonym musiała przejść kurs przygotowujący do tego wydarzenia oraz powiedzieć swoje świadectwo przed Kościołem. To zawsze wywoływało stres u tych, którzy mówili je po raz pierwszy, ale też zawsze kończyło się wielką radością z tego, że można było opowiedzieć innym to, jak Bóg zmienił moje życie. Jak dobrze opowiedzieć swoje świadectwo? W niniejszym tekście znajdziesz kilka wskazówek na ten temat.

Dlaczego jestem chrześcijaninem?

Dlaczego jestem chrześcijaninem?

Dlaczego jestem chrześcijaninem? Dawniej chrześcijaństwo było “domyślną” religią dla większości Polaków, jednak we współczesnym globalnym i zsekularyzowanym świecie nie jest to już oczywiste. Czemu mam być chrześcijaninem, a nie na przykład muzułmaninem lub buddystą? Dlaczego w ogóle wierzyć w Boga? Podczas tej rozmowy stołowej troje redaktorów NDJ dzieli się swoimi powodami, dla których wybrali chrześcijaństwo.

Recenzja: “Bóg. Czy są powody, by wierzyć?” Tima Kellera

Recenzja: “Bóg. Czy są powody, by wierzyć?” Tima Kellera

Jeżeli istnieje Bóg, czemu na świecie jest tyle zła? Jak wierzyć w to, czego uczy Biblia, wobec odkryć współczesnej nauki? Czy jedna religia może rościć sobie prawo do bycia jedyną drogą do zbawienia? Timothy Keller jest pastorem kościoła prezbiteriańskiego na Manhattanie i tego typu pytania są jego chlebem powszednim. Jego kościół odwiedza wielu młodych, świetnie wykształconych i zupełnie niereligijnych nowojorczyków. (…) Wielu z nich zostało członkami parafii prezbiteriańskiej Odkupiciela.

Recenzja: “Wściekli na Boga” Petera Hitchensa

Recenzja: “Wściekli na Boga” Petera Hitchensa

Znacznie mniej znaną, jak mi się zdaje, postacią jest natomiast rodzony brat Christophera — Peter Hitchens. Peter, podobnie jak jego brat, jest dziennikarzem i publicystą. Podobnie jak Christopher, Peter również przez pewien czas był ateistą, jednak w przeciwieństwie do swojego brata na późniejszym etapie swojego życia nawrócił się na chrześcijaństwo. (…) “Wściekli na Boga” jest pomyślane jako odpowiedź na słynną książkę Christophera.

Czy warto czytać Ojców Kościoła?

Czy warto czytać Ojców Kościoła?

Mianem Ojców Kościoła określamy pisarzy chrześcijańskich, którzy tworzyli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Czy jednak lektura ich pism może przynieść jakiś pożytek współczesnym chrześcijanom? Dlaczego ktoś, kto nie jest zawodowym historykiem, miałby chcieć sięgnąć do ich twórczości? W tej rozmowie stołowej Konrad Buzała i Damian Dziedzic, członkowie redakcji NDJ, przekonują, że warto!

Po co wyznawać grzechy? Przecież Bóg nam przebaczył!

Po co wyznawać grzechy? Przecież Bóg nam przebaczył!

Prawdziwych naśladowców Chrystusa można poznać po tym, że są świadomi swojej grzeszności oraz potrzeby Bożego przebaczenia. Nawrócenie — odwrócenie się od swoich grzechów i zwrócenie się do Boga — nie ma miejsca jedynie na początku naszego chrześcijańskiego życia. Przeciwnie, całe życie chrześcijanina jest ciągłym nawracaniem się, wyznawaniem swoich grzechów oraz doświadczaniem na nowo Bożej łaski.

Czy pornografia to poważny problem?

Czy pornografia to poważny problem?

Wbrew niektórym opiniom, pornografia nie posiada żadnych pozytywnych zastosowań, zwłaszcza jeśli chodzi o “bezkolizyjne” rozładowanie nagromadzonego napięcia seksualnego czy doedukowanie się w kwestiach seksualnych. Przeczy wszelkim wartościom moralnym, niszczy społeczeństwa i ludzi jako jednostki, a obecnie niestety silnie wpływa na kształtowanie się kultury głównego nurtu.

Pożegnanie z koronawirusem, czyli kilka wniosków z czasów zarazy (1/3)

Pożegnanie z koronawirusem, czyli kilka wniosków z czasów zarazy (1/3)

Istnieje dziś silna pokusa, by na pandemię spuścić po prostu zasłonę zapomnienia. Zamknąć ten rozdział i wyprzeć go z pamięci, wrócić do normy, jak gdyby nic się nie stało, pozbyć się zooma i przejść wreszcie do planów, które przerwał nam koronawirus. Jednak jeżeli mamy nie zmarnować pandemii, jak brzmiało popularne na początku 2020 roku w chrześcijańskich kręgach hasło, musimy wyciągnąć z niej wnioski.

Najważniejszy wykład teologii biblijnej w historii

Najważniejszy wykład teologii biblijnej w historii

Być chrześcijaninem, bowiem, to spotkać zmartwychwstałego Jezusa. Większość z nas nie spotyka go w tak samo namacalny sposób, jak uczniowie na drodze do Emmaus, ale spotykamy go nie mniej realnie, kiedy jest nam zwiastowany. Spotykamy go na kartach Pisma Świętego, które — jak nauczył swoich pierwszych naśladowców — składają świadectwo o nim. Spotkanie to zawsze jest brzemienne w skutki. Nikt, kto spotkał na swojej drodze zmartwychwstałego Jezusa, nie wyszedł z tego spotkania nieodmieniony.

Siostra żony brata kolegi powiedziała, że nie będzie w Polsce benzyny

Siostra żony brata kolegi powiedziała, że nie będzie w Polsce benzyny

W sytuacji złożonej manipulacji i masowej propagandy są dwie rzeczy, które możemy zrobić. Pierwsza to tym większe zaufanie Temu, który jest Prawdą, weryfikowanie wiadomości o tym, co dzieje się na świecie, trwanie w modlitwie i Słowie Bożym, dbanie o właściwe priorytety oraz unikanie kompulsywnego karmienia się wątpliwej jakości wiadomościami, zwłaszcza jeśli zaniedbujemy przez to swoje życie duchowe. Druga to wyczulenie swoich zmysłów na techniki manipulacji treścią i zbudowanie sobie systemu obronnego. I zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku – wyzbycie się własnej pychy.