Czterdzieści lat na pustyni (cz. 2/2)

Czterdzieści lat na pustyni (cz. 2/2)

Z obydwu przejawów nieposłuszeństwa Izraelitów – tego, gdy przerazili się wieściami o obwarowanych miastach i olbrzymach, zapominając, że mają po swojej stronie potężnego Boga, oraz tego, gdy lekkomyślnie ruszyli na wrogów potężniejszych od siebie – płynie jeden wniosek: pytanie, czy Bóg błogosławi to, co robisz, jest najważniejszym pytaniem, jakie możesz sobie zadać w każdej sytuacji w swoim życiu.

Czterdzieści lat na pustyni (cz. 1/2)

Czterdzieści lat na pustyni (cz. 1/2)

Nie chodzi więc o to, że Kaleb i Jozue, w przeciwieństwie do pozostałych zwiadowców, mieli optymistyczne podejście do życia. (…) Po prostu znali Bożą wolę i Boże obietnice. Wiedzieli, że cokolwiek Bóg zechce zrobić, to zrobi, i nikt nie jest w stanie Go powstrzymać. Podobnie jak pozostali zwiadowcy, widzieli wielkie miasta i olbrzymów, ale oczyma wiary jeszcze wyraźniej widzieli Boga.

Stworzenie i jego Stwórca

Stworzenie i jego Stwórca

Z niełatwymi pytaniami odnoszącymi się do Boga będziemy się borykać przez większą część naszego życia i gdzieś po drodze wreszcie zrozumiemy, że znajdywanie odpowiedzi satysfakcjonujących nasze serce i umysł jest procesem naturalnie rozpiętym na całej rozciągłości tego, co nazywamy doczesnością.

W poszukiwaniu odpowiedzi

W poszukiwaniu odpowiedzi

Z niełatwymi pytaniami odnoszącymi się do Boga będziemy się borykać przez większą część naszego życia i gdzieś po drodze wreszcie zrozumiemy, że znajdywanie odpowiedzi satysfakcjonujących nasze serce i umysł jest procesem naturalnie rozpiętym na całej rozciągłości tego, co nazywamy doczesnością.