• 6 Wpisów
  • 0 Komentarzy
Studentka języka i społeczeństwa: interdyscyplinarnych studiów nad dyskursem na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwentka socjologii, za misję naukową stawiająca sobie prowadzenie rzetelnych badań nad protestancką mniejszością religijną w Polsce. Współautorka portalu doPrawdy, funkcjonująca na co dzień wewnątrz korpusów językowych oraz teorii socjologicznych, silnie utwierdzona w przekonaniu o istnieniu prawdy obiektywnej. Chrześcijanką jest - dzięki Bogu - nie tylko z teorii.