Jak wzrastać duchowo?

Chrześcijanie są powołani do wzrastania w wierze. Pismo Święte wzywa nas do wydawania owocu Ducha Świętego, dążenia do dojrzałości i świętości. Ale co to znaczy w praktyce? W jaki sposób możemy rozwijać się w w naszym życiu duchowym? W kolejnym odcinku Rozmów Stołowych redaktorzy NDJ pochylają się nad zagadnieniem wzrostu duchowego.