Redakcję portalu nalezecdojezusa.pl oraz grono autorów i współpracowników tworzą chrześcijanie z różnych środowisk kościelnych. Łączą nas wartości wskazane w Manifeście Ideowym, będące swoistym spoiwem naszych publicystycznych wysiłków. Ich przetrwanie uznajemy za niezbędne dla zachowania żywotności i dynamiki chrześcijaństwa w kręgu cywilizacji Zachodu, a tym samym w naszym kraju, miastach, kościołach i rodzinach.

Do wartości tych jesteśmy przekonani tym bardziej, dostrzegając szereg przygnębiających zjawisk zarówno we współczesnym protestantyzmie, jak i świecie. Dominujące trendy kulturowe coraz mocniej spychają chrześcijańskie dusze w stronę teologicznego i moralnego relatywizmu, zrywając ich łączność z głębią Pisma Świętego oraz historią, ale także i poznaniem majestatu Boga czy osobistą świętością. Późna nowoczesność, w której żyjemy, katalizuje ten proces, „upłynniając” chrześcijańską tożsamość, odchudzając korpus żyjących w praktyce Kościoła prawd wiary i wyrugowując zdolność do systematycznej refleksji nad nimi. By móc wzbić się ponad niszczycielskie fale czasów, konieczne staje się zatem uchwycenie się takiej wizji chrześcijaństwa, która niczym skała stać będzie niewzruszenie ponad, pomimo i naprzeciw wymienionych procesów.

Wierzymy, że przywrócenie należytego blasku chrześcijańskiemu życiu zacznie się wtedy, gdy „reszta domu Judy znowu zapuści korzenie w głąb i wyda owoc w górze” (Iz 37:31).

Jesteśmy intelektualistami, ale nie wolnomyślicielami. Jesteśmy kontrkulturowi, ale tylko w celu obrony tego, co w kulturze naprawdę wartościowe i piękne. Skłaniamy się ku przeszłości, ale nie z bałwochwalczym uwielbieniem. Nie reprezentujemy mainstreamowych trendów współczesnego chrześcijaństwa, ale tylko dlatego, że staramy się cenić te fragmenty Prawdy, które odgrywały w nim podstawową rolę znacznie wcześniej niż aktualne tendencje. Chcemy spoglądać na chrześcijaństwo oczyma rozumu, lecz nie po to, aby gasić płomienie uczuć, ale raczej aby rozpalać je prawdą. Nie kłaniamy się liczbom, nie idealizujemy większości ani mniejszości, nie zadowalamy się uproszczonymi odpowiedziami, nie zamieniamy nieoczywistego Słowa na oczywiste slogany. Wybieramy wiarę odważną, myślącą, poszukującą ponad wszystko prawdy i osobistej świętości. Właśnie dlatego z całą pewnością nie uznajemy swojej nieomylności i jako ludzie, którzy nieraz zmuszeni byli zmieniać swoje poglądy i rewidować własne opinie, pozostajemy bardzo otwarci na wszelkie (także krytyczne) wypowiedzi naszych Czytelników. Wierzymy w niepodważalną Prawdę, ale także i w swobodny dialog.

Chcemy, aby Bóg objawiony w Chrystusie stał autentycznie w centrum naszego zwiastowania – ale żeby nie było to centrum iluzoryczne. Centrum, które nie ma wpływu na żadną dziedzinę życia lub myślenia. Na motyw przewodni Portalu wybraliśmy frazę „zachwyceni Chrystusem”, bo tutaj zaczęło się nasze chrześcijaństwo, tutaj kryje się jego punkt ciężkości i wreszcie tutaj – jak wierzymy – ostatecznie wszystko się zakończy.