Dlaczego wierzymy w Trójcę Świętą?

Dlaczego wierzymy w Trójcę Świętą?

Wszyscy chrześcijanie wyznają wiarę w Trójcę Świętą. To wyjątkowa nauka, która odróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii monoteistycznych. Co to jednak znaczy wierzyć w Trójjedynego Boga? W jaki sposób biblijnie uzasadnić to przekonanie? Czy pierwsi chrześcijanie wierzyli w Trójcę Świętą? Czy nauka o jednym Bogu w trzech osobach jest praktyczna? Jak przekłada się na nasze życie chrześcijańskie? Na te pytania staramy się odpowiedzieć w kolejnej Rozmowie Stołowej.  

Dlaczego jestem chrześcijaninem?

Dlaczego jestem chrześcijaninem?

Dlaczego jestem chrześcijaninem? Dawniej chrześcijaństwo było “domyślną” religią dla większości Polaków, jednak we współczesnym globalnym i zsekularyzowanym świecie nie jest to już oczywiste. Czemu mam być chrześcijaninem, a nie na przykład muzułmaninem lub buddystą? Dlaczego w ogóle wierzyć w Boga? Podczas tej rozmowy stołowej troje redaktorów NDJ dzieli się swoimi powodami, dla których wybrali chrześcijaństwo.

Czy warto czytać Ojców Kościoła?

Czy warto czytać Ojców Kościoła?

Mianem Ojców Kościoła określamy pisarzy chrześcijańskich, którzy tworzyli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Czy jednak lektura ich pism może przynieść jakiś pożytek współczesnym chrześcijanom? Dlaczego ktoś, kto nie jest zawodowym historykiem, miałby chcieć sięgnąć do ich twórczości? W tej rozmowie stołowej Konrad Buzała i Damian Dziedzic, członkowie redakcji NDJ, przekonują, że warto!

Dlaczego dobry Bóg pozwala na zło?

Dlaczego dobry Bóg pozwala na zło?

Protestanci nierzadko spotykają się z zarzutem, jakoby korzystali z Pisma Świętego w sposób bezprawny, gdyż rzekomo stanowi ono wyłączną własność Kościoła Rzymskiego i to od niego zwolennicy reformacji zaczerpnęli nieomylną wiedzę na temat tego, które księgi wchodzą w skład kanonu. Czy taka narracja jest w istocie uzasadniona? Skąd możemy być pewni, że posiadamy w naszych Bibliach właściwe księgi? Czy kanon Pisma jest samouwierzytelniający się, czy zależy od orzeczenia zewnętrznej instytucji? Czy rzeczywiście to Kościół Rzymski dał nam Biblię? Odpowiedzi na te niebłahe pytania znajdziecie w kolejnej rozmowie stołowej, w której uczestniczą nasi redaktorzy – Damian Dziedzic i Konrad Buzała.

Czy protestanci ukradli Biblię rzymskim katolikom?

Czy protestanci ukradli Biblię rzymskim katolikom?

Protestanci nierzadko spotykają się z zarzutem, jakoby korzystali z Pisma Świętego w sposób bezprawny, gdyż rzekomo stanowi ono wyłączną własność Kościoła Rzymskiego i to od niego zwolennicy reformacji zaczerpnęli nieomylną wiedzę na temat tego, które księgi wchodzą w skład kanonu. Czy taka narracja jest w istocie uzasadniona? Skąd możemy być pewni, że posiadamy w naszych Bibliach właściwe księgi? Czy kanon Pisma jest samouwierzytelniający się, czy zależy od orzeczenia zewnętrznej instytucji? Czy rzeczywiście to Kościół Rzymski dał nam Biblię? Odpowiedzi na te niebłahe pytania znajdziecie w kolejnej rozmowie stołowej, w której uczestniczą nasi redaktorzy – Damian Dziedzic i Konrad Buzała.