Jak czytać Biblię #1: Dlaczego warto to robić?

Reformacja protestancka postawiła w centrum swojego zainteresowania Pismo Święte. Było ono dla reformatorów najwyższym autorytetem, według którego powinno być oceniane nauczanie i praktyka Kościoła. Co więcej to Słowo Boże jest w teologii protestanckiej podstawowym środkiem łaski, za pomocą którego Bóg wzbudza w ludzkich sercach zbawczą wiarę. Przekonaniom tym reformatorzy dawali wyraz zarówno na polu akademickim, jak i duszpasterskim. Akademickie zainteresowanie Słowem Bożym prowadziło ich do studiowania języków oryginalnych oraz pisania komentarzy biblijnych. Jednocześnie jednak tłumaczyli Pismo Święte na języki narodowe oraz wykładali je w kazaniach tak, aby wszyscy wierni mogli je zrozumieć.

Dzisiaj – między innymi dzięki reformacji – mamy bezprecedensowe w historii możliwości poznawania Biblii. Nie tylko możemy ją czytać w licznych przekładach, które są przygotowywane przez kompetentnych filologów, ale też mamy dostęp do słowników, komentarzy, konkordancji, programów komputerowych i innych pomocy naukowych. Jednak nawet mając te wszystkie narzędzia, wciąż potrzebujemy nauczyć się z nich korzystać. Ponadto żadne pomoce naukowe nie zastąpią zwykłej umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz znajomości podstawowych reguł interpretacji Biblii. Temu zatem chciałbym poświęcić serię artykułów. W kolejnych wpisach z tej serii będę omawiał zagadnienia z hermeneutyki (nauki o interpretacji tekstów), częste błędy w rozumieniu Pisma Świętego oraz pomocne narzędzia i sposoby, w jakie możemy z nich korzystać.

Dlaczego warto czytać Biblię?

Skoro już piszę serię tekstów na temat czytania Pisma Świętego, to warto na samym początku odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu w ogóle warto je poznawać. Poniżej przedstawiam moją subiektywną (oraz z pewnością nie wyczerpującą!) listę powodów, dla których warto czytać Biblię.

  1. Biblia jest Słowem Bożym – jako chrześcijanin jestem przekonany, że Pismo Święte jest Bożym objawieniem. Udziela zatem odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie może zadać sobie człowiek: Kim jest Bóg? Skąd wzięliśmy się na tym świecie? Czego wymaga od nas nasz Stwórca? Jaki jest sens życia? Dlaczego na świecie jest tak wiele zła? Czy jest jakieś rozwiązanie problemu zła i cierpienia? Warto więc czytać Pismo, żeby poznać źródło teologii chrześcijańskiej – przekonań na temat Boga, świata i nas samych.
  2. Biblia objawia Chrystusa – zgodnie z teologią chrześcijańską, Pismo Święte nie tylko udziela nam informacji na temat Boga, ale też jest Bożym sposobem na komunikowanie się z człowiekiem. Poznając Biblię nie tylko mogę dowiedzieć się czegoś o Bogu, ale mogę też poznać samego Boga. Jej lektura jest – z perspektywy osoby wierzącej – osobistym spotkaniem z Autorem, który przemawia do nas przez słowa zapisane na kartach Pisma Świętego.
  3. Biblia jest środkiem wzrostu duchowego – wierzę, że Słowo Boże jest środkiem łaski, poprzez który działa Bóg. Oznacza to, że Pismo Święte odgrywa szczególną rolę w życiu chrześcijańskim – to poprzez jego poznawanie Bóg prowadzi swoje dzieci do dojrzałości duchowej. Nie można wzrastać w uświęceniu i poznaniu Boga bez Słowa Bożego.
  4. Biblia pozwala lepiej zrozumieć rzeczywistość – chrześcijaństwo jest największą na świecie religią i nie sposób je w pełni zrozumieć bez znajomości Pisma Świętego. Poznawanie Biblii jest zatem niezwykle ważne, żeby lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy. Myślę, że w tym sensie znajomość Biblii jest istotna nawet dla osoby niewierzącej: stanowi ona jeden z fundamentów cywilizacji zachodniej, ale też, wraz z rozwojem chrześcijaństwa w Afryce, Azji i Ameryce Południowej, formuje myślenie wielu ludzi z innych części świata.
  5. Biblia pozwala zrozumieć kulturę – Pismo Święte jest jednym z filarów cywilizacji europejskiej i najważniejszych tekstów kultury, który był i jest źródłem inspiracji dla wielu innych dzieł. Niezależnie od tego, czy czytamy Treny Kochanowskiego, Na wschód od Edenu Steinbecka, czy Absalomie, Absalomie Faulknera, obcując z kulturą potrzebujemy rozpoznawać różne motywy biblijne.
  6. Biblia jest po prostu ciekawa – pomijając wszystkie korzyści płynące z lektury Pisma Świętego, sama lektura jest wielce satysfakcjonująca. Biblia jest bardzo różnorodna: składają się na nią księgi historyczne, zbiory poezji, literatura mądrościowa, listy. Poszczególne księgi pochodzą z bardzo różnych okresów, często mają wyjątkowe walory literackie.

Jeżeli którykolwiek z powyższych powodów do was przemawia, to nie pozostaje mi nic innego, jak zaapelować słowami, którymi tajemniczy głos wezwał niegdyś świętego Augustyna: tolle lege! Weź i czytaj!

  • 80 Wpisów
  • 0 Komentarzy
Doktorant biblistyki na Uniwersytecie Oksfordzkim. Absolwent biblistyki na Uniwersytecie w Cambridge, teologii w Canadian Reformed Theological Seminary i hebraistyki w ramach MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Miłośnik dobrej książki i dobrej kawy. Członek Kościoła Ewangelicko-Prezbiteriańskiego.