Miłość jest mocna jak śmierć… Żadne wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej.

 Bóg jest miłością.

Miłość czeka cierpliwie…*

 Chrystus daje mi siłę, by czekać cierpliwie… czasem wbrew wszystkiemu i wszystkim.

Miłość jest dobrotliwa…

 Chrystus, przemienia mnie, by Twoje dobro było dla mnie najważniejsze.

Miłość nie zazdrości…

 Chrystus sprawia, że zapominając o sobie cieszę się Twoim szczęściem.

Miłość się nie wynosi…

Chrystus daje mi przykład, by służyć – chcę Ci służyć moją miłością.

Miłość nie szuka własnej korzyści…

Chrystus zmienia mnie – chcę praktycznie pokazywać Ci moją miłość w codziennym życiu.

Miłość nie szuka siebie…

Chrystus sprawia, że to nie ja jestem najważniejszy/najważniejsza, ale Ty i Twoje potrzeby.

Miłość postępuje taktownie…

Chrystus przemienia mnie – ważne są dla mnie Twoje uczucia, nie chcę Cię ranić ani swoim zachowaniem, ani swoimi słowami.

Miłość nie wybucha gniewem…

Chrystus zmienia mój charakter na swoje podobieństwo – uczę się cichości i łagodności.

Miłość nie liczy doznanych krzywd…

„A grzechów i nieprawości ich nie wspomnę więcej”Chrystus daje mi przykład i uzdalnia do wybaczania nawet największych doznanych krzywd.

Miłość wszystko zakrywa…

Chrystus daje siłę, by przykryć miłością moje małe  i większe żale, zranienia i doznane krzywdy; daje siłę by zło dobrem zwyciężać.

Miłość wszystko wytrzyma…

Chrystus jest źródłem  niezłomności, bo pokładam w Nim moją nadzieję

Miłość wszystko potrafi przetrwać…

Chrystus daje mi siłę, by na skrzydłach modlitwy unosić Cię, kiedy przeżywasz trudności; by pod parasolem modlitwy chronić nas przed szkodami jakie mogą wyrządzić życiowe burze.

Miłość nigdy nie ustaje…

Chrystus jest źródłem miłości, która…

…czeka cierpliwie,

…jest dobrotliwa,

…nie zazdrości,

…się nie wynosi,

…nie szuka własnej korzyści,

…nie szuka siebie,

…nie wybucha gniewem,

…nie liczy doznanych krzywd,

…wszystko zakrywa,

…wszystko wytrzyma,

…wszystko potrafi przetrwać.

Chrystus jest źródłem miłości, która nigdy nie ustaje.

 

 


*Na podstawie 13 rozdziału Pierwszego Listu Św. Pawła do Koryntian

 

 

 

  • 44 Wpisów
  • 0 Komentarzy
Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Opolskim. Zachwycona Chrystusem, zafascynowana pięknem dostrzeganym w codzienności, ukrytym w tajemnicy ludzkiego życia oraz odkrywanym w Prawdzie objawionej ludziom przez Boga. Zainteresowana historią, językoznawstwem oraz szeroko pojętą tematyka związaną z dzieckiem, jego rozwojem i chrześcijańskim wychowaniem.