Dlaczego wierzymy w Trójcę Świętą?

Wszyscy chrześcijanie wyznają wiarę w Trójcę Świętą. To wyjątkowa nauka, która odróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii monoteistycznych. Co to jednak znaczy wierzyć w Trójjedynego Boga? W jaki sposób biblijnie uzasadnić to przekonanie? Czy pierwsi chrześcijanie wierzyli w Trójcę Świętą? Czy nauka o jednym Bogu w trzech osobach jest praktyczna? Jak przekłada się na nasze życie chrześcijańskie? Na te pytania staramy się odpowiedzieć w kolejnej Rozmowie Stołowej.