Co zrobić, żeby młodzież nie odchodziła z Kościoła?

Co zrobić, żeby młodzież nie odchodziła z Kościoła?

Wiele Kościołów zmaga się dziś z pytaniem co zrobić, żeby młodzież nie odchodziła z Kościoła. Młodzi ludzie często nie podążają w ślad za wiarą swoich rodziców. Kościół jawi im się jako nudny, nieautentyczny i nie mający dobrych odpowiedzi na ich życiowe pytania. Co możemy zrobić, żeby zmienić ten trend? W jakim stopniu jest to naszą odpowiedzialnością? Z tymi pytaniami mierzą się redaktorzy NDJ w kolejnym odcinku Rozmów stołowych.

Jak przygotowujecie kazania?

Jak przygotowujecie kazania?

Czy zastanawialiście się kiedyś w jaki sposób pastorzy przygotowują kazania? W jaki sposób wybierają fragment? Jak zabierają się do studiowania tekstu biblijnego? Co pomaga im zrozumieć w jaki sposób Bóg przemawia przez dany fragment Pisma do współczesnego Kościoła? W kolejnym odcinku Rozmów stołowych członkowie redakcji NDJ, którzy usługują Słowem w swoich Kościołach, dzielą się przemyśleniami na temat warsztatu kaznodziejskiego.

Jak poznawać Pismo Święte?

Jak poznawać Pismo Święte?

Jak pisze apostoł Paweł: “Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki”. Ale w jaki sposób możemy je poznawać? Czy Biblia jest trudna do zrozumienia? Czym się różni czytanie, żeby poznać Pismo od studiowania Pisma? Jakie pytania warto sobie zadać, kiedy staramy się zrozumieć fragment Biblii? Jaki przekład Pisma Świętego wybrać? Jakich tłumaczeń unikać? O tych i podobnych kwestiach rozmawiają redaktorzy NDJ w kolejnym odcinku Rozmów stołowych.

Jak rozumieć natchnienie Pisma Świętego?

Jak rozumieć natchnienie Pisma Świętego?

Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Ale co to właściwie znaczy? Czy natchnieni byli ludzcy autorzy, czy może tekst, który napisali? Czy Pismo jest wystarczalne dla chrześcijanina? Czy sola Scriptura oznacza, że chrześcijanin nie powinien czytać innych książek? Czy Biblia jest nieomylna? W tej Rozmowie stołowej redaktorzy NDJ omawiają zawiłości nauki o Piśmie Świętym.

Jaka może być przyszłość ewangelikalizmu w Polsce?

Jaka może być przyszłość ewangelikalizmu w Polsce?

Ewangelikalny nurt chrześcijaństwa bardzo dynamicznie rozwija się w wielu miejscach na świecie. Według badań Pew Research Center w 2011 roku ewangelikałowie stanowili 13,1% wszystkich chrześcijan na świecie. W Polsce też można zaobserwować stopniowy rozwój Kościołów reprezentujących ten nurt chrześcijaństwa, choć ewangelikalni chrześcijanie wciąż stanowią jedynie niedużą grupę w naszym społeczeństwie. Jakie mogą być perspektywy na przyszłość? Jakie są szanse i zagrożenia dla ewangelikalnego chrześcijaństwa w Polsce? Zapraszamy na kolejną Rozmowę stołową.

Jakie książki chrześcijańskie warto czytać?

Jakie książki chrześcijańskie warto czytać?

Jedną z rzeczy, które wspomnieliśmy w ostatniej rozmowie o wzroście duchowym, było czytanie książek chrześcijańskich. Chociaż nic nie zastąpi samodzielnej lektury Pisma Świętego, to książki teologiczne mogą być nieocenioną pomocą w jego zrozumieniu. Wiele można też wynieść z poznawania historii Kościoła lub lektury książęk o życiu chrześcijańskim. Od czego zacząć? Dwoje redaktorów NDJ dzieli się swoimi rekomendacjami w kolejnym odcinku Rozmów stołowych. 

Jak wzrastać duchowo?

Jak wzrastać duchowo?

Chrześcijanie są powołani do wzrastania w wierze. Pismo Święte wzywa nas do wydawania owocu Ducha Świętego, dążenia do dojrzałości i świętości. Ale co to znaczy w praktyce? W jaki sposób możemy rozwijać się w w naszym życiu duchowym? W kolejnym odcinku Rozmów Stołowych redaktorzy NDJ pochylają się nad zagadnieniem wzrostu duchowego.

Dlaczego wierzymy w Trójcę Świętą?

Dlaczego wierzymy w Trójcę Świętą?

Wszyscy chrześcijanie wyznają wiarę w Trójcę Świętą. To wyjątkowa nauka, która odróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii monoteistycznych. Co to jednak znaczy wierzyć w Trójjedynego Boga? W jaki sposób biblijnie uzasadnić to przekonanie? Czy pierwsi chrześcijanie wierzyli w Trójcę Świętą? Czy nauka o jednym Bogu w trzech osobach jest praktyczna? Jak przekłada się na nasze życie chrześcijańskie? Na te pytania staramy się odpowiedzieć w kolejnej Rozmowie Stołowej.  

Dlaczego jestem chrześcijaninem?

Dlaczego jestem chrześcijaninem?

Dlaczego jestem chrześcijaninem? Dawniej chrześcijaństwo było “domyślną” religią dla większości Polaków, jednak we współczesnym globalnym i zsekularyzowanym świecie nie jest to już oczywiste. Czemu mam być chrześcijaninem, a nie na przykład muzułmaninem lub buddystą? Dlaczego w ogóle wierzyć w Boga? Podczas tej rozmowy stołowej troje redaktorów NDJ dzieli się swoimi powodami, dla których wybrali chrześcijaństwo.

Czy warto czytać Ojców Kościoła?

Czy warto czytać Ojców Kościoła?

Mianem Ojców Kościoła określamy pisarzy chrześcijańskich, którzy tworzyli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Czy jednak lektura ich pism może przynieść jakiś pożytek współczesnym chrześcijanom? Dlaczego ktoś, kto nie jest zawodowym historykiem, miałby chcieć sięgnąć do ich twórczości? W tej rozmowie stołowej Konrad Buzała i Damian Dziedzic, członkowie redakcji NDJ, przekonują, że warto!

Dlaczego dobry Bóg pozwala na zło?

Dlaczego dobry Bóg pozwala na zło?

Protestanci nierzadko spotykają się z zarzutem, jakoby korzystali z Pisma Świętego w sposób bezprawny, gdyż rzekomo stanowi ono wyłączną własność Kościoła Rzymskiego i to od niego zwolennicy reformacji zaczerpnęli nieomylną wiedzę na temat tego, które księgi wchodzą w skład kanonu. Czy taka narracja jest w istocie uzasadniona? Skąd możemy być pewni, że posiadamy w naszych Bibliach właściwe księgi? Czy kanon Pisma jest samouwierzytelniający się, czy zależy od orzeczenia zewnętrznej instytucji? Czy rzeczywiście to Kościół Rzymski dał nam Biblię? Odpowiedzi na te niebłahe pytania znajdziecie w kolejnej rozmowie stołowej, w której uczestniczą nasi redaktorzy – Damian Dziedzic i Konrad Buzała.

Czy protestanci ukradli Biblię rzymskim katolikom?

Czy protestanci ukradli Biblię rzymskim katolikom?

Protestanci nierzadko spotykają się z zarzutem, jakoby korzystali z Pisma Świętego w sposób bezprawny, gdyż rzekomo stanowi ono wyłączną własność Kościoła Rzymskiego i to od niego zwolennicy reformacji zaczerpnęli nieomylną wiedzę na temat tego, które księgi wchodzą w skład kanonu. Czy taka narracja jest w istocie uzasadniona? Skąd możemy być pewni, że posiadamy w naszych Bibliach właściwe księgi? Czy kanon Pisma jest samouwierzytelniający się, czy zależy od orzeczenia zewnętrznej instytucji? Czy rzeczywiście to Kościół Rzymski dał nam Biblię? Odpowiedzi na te niebłahe pytania znajdziecie w kolejnej rozmowie stołowej, w której uczestniczą nasi redaktorzy – Damian Dziedzic i Konrad Buzała.