Czy Maria jest Nową Arką Przymierza? Część biblijna
Czy Maria jest Nową Arką Przymierza? Część biblijna
Czy Maria jest Nową Arką Przymierza? Część biblijna
Nie potrzeba specjalistycznej analizy językowej, aby zauważyć, że ogromną większość mętnych paralel, mających w sposób kumulatywny sportretować Marię jako Nową Arkę, charakteryzuje irytująca nieprzewidywalność, niepozwalająca umysłowi przyjąć, iż kryje się za nimi zamysł Ewangelisty, a co dopiero zamysł Boży. W konsekwencji sztuczność tak powstałej konstrukcji sama narzuca się nawet niewykwalifikowanemu czytelnikowi Biblii.
5 mitów na temat Trójcy Świętej
5 mitów na temat Trójcy Świętej
5 mitów na temat Trójcy Świętej
Chciałbym krótko przyjrzeć się pięciu popularnym mitom dotyczącym Trójcy Świętej, które możemy usłyszeć nie tylko od osób spoza Kościoła, lecz czasem i od tych, którzy do niego należą – a być może w które wierzymy również my sami.
Prorok pracujący na rzecz Niemców? Sześć refleksji z Księgi Jeremiasza
Prorok pracujący na rzecz Niemców? Sześć refleksji z Księgi Jeremiasza
Prorok pracujący na rzecz Niemców? Sześć refleksji z Księgi Jeremiasza
To trochę tak, jakby jakiś człowiek 1 września 1939 roku wzywał Polaków do poddania się Niemcom, mówił, że walka jest z góry przegrana i lepiej pójść do nich na wygnanie i troszczyć się o ich dobrobyt niż z nimi walczyć. Myślę, że takie postawienie sprawy pozwala nam zrozumieć oburzenie Judejczyków.
Cena prawdziwej miłości
Cena prawdziwej miłości
Cena prawdziwej miłości
Te oraz inne przykłady poświęcenia życia za drugiego człowieka w literaturze starożytnej mają jednak jedną cechę wspólną. Zawsze motywacją jest miłość romantyczna, przyjaźń lub więzi pokrewieństwa. Starożytni filozofowie pochwalają oddanie życia ze względu na przyjaźń, ale ten najwyższy akt poświęcenia jest zrozumiały tylko wtedy, kiedy mamy szczególną więź z drugą osobą. Zastępcza śmierć zawsze musi być za kogoś, kto jest tego godny, za dobrego człowieka.
Pięć lekcji z Księgi Estery
Pięć lekcji z Księgi Estery
Pięć lekcji z Księgi Estery
Pozornie zatem Księga Estery wydaje się odstawać od przesłania reszty Pisma Świętego. Jednak kiedy przyjrzymy się jej bliżej, odkryjemy, że jej wyrafinowana struktura literacka skrywa głębokie religijne przesłanie. W tym wpisie chciałbym przedstawić pięć lekcji, które możemy wyciągnąć z Księgi Estery.
Nie mów znajomym, że tylko papież “oficjalnie nie przeprosił”
Nie mów znajomym, że tylko papież “oficjalnie nie przeprosił”
Nie mów znajomym, że tylko papież “oficjalnie nie przeprosił”
Doniesienia ze szkół rezydencyjnych zdają się świadczyć bardziej o usilnych próbach zrobienia z dzieci duchowo-martwych europejskich jednostek chrześcijańskopodobnych, wiedzących jak się przeżegnać i kiedy obchodzi się Boże Narodzenie, niż realnie wierzących, oddanych Bogu i zbawionych chrześcijan, chcących podążać za Chrystusem.
Ochrzczony, czytający Biblię i modlący się wróg krzyża Chrystusa
Ochrzczony, czytający Biblię i modlący się wróg krzyża Chrystusa
Ochrzczony, czytający Biblię i modlący się wróg krzyża Chrystusa
Obawiam się tego, że niemała liczba osób, szczególnie wychowywanych w tym środowisku, może całe życie uczestniczyć w życiu Kościoła, a jednocześnie zmierzać wprost na wieczne potępienie. Z zewnątrz mogą wyglądać na solidnych, pobożnych chrześcijan — zaangażowanych w służbę, ochrzczonych w wieku świadomym, głośno śpiewających pieśni, z dużą Biblią płożoną na krześle, jednocześnie będąc w stanie potępienia za względu na poleganie w kwestii zbawienia na tych wszystkich zewnętrzych rzeczach — bardzo ważnych w życiu chrześcijanina, ale bezużytecznych w kwestii zbawienia dla niewierzących. Apostoł Paweł takich ludzi nazywa wrogami krzyża chrystusowego.
Czy Augustyn z Hippony wierzył w bezgrzeszność Maryi?
Czy Augustyn z Hippony wierzył w bezgrzeszność Maryi?
Czy Augustyn z Hippony wierzył w bezgrzeszność Maryi?
W różnych dyskusjach na temat tego, czy nauka o bezgrzeszności Maryi istniała we wczesnym Kościele, często przywoływana jest, zapewne wszystkim znana, postać św. Augustyna z Hippony. Jako że uważa się go za jednego z najwybitniejszych teologów starożytności, którego nauki wyraźnie wpłynęły na kolejne pokolenia chrześcijańskich autorów, [...] bardzo chętnie jest on przytaczany w sporze o bezgrzeszność Maryi. Ale czy aby na pewno słusznie?
Tolkien, mit i Ewangelia
Tolkien, mit i Ewangelia
Tolkien, mit i Ewangelia
Popularności twórczości Tolkiena towarzyszy inne fascynujące zjawisko — czytają go rzesze ludzi różniących się niezmiernie wiekiem, pochodzeniem, wykształceniem i światopoglądem. Jest ulubioną lekturą zbuntowanych nastolatków oraz statecznych ojców. Upodobali go sobie przedstawiciele skrajnej prawicy, ale był też odczytywany lewicowo. Jest ukochaną lekturą wielu religijnych chrześcijan, ale i inspiracją dla artystów o antyreligijnym światopoglądzie. Stał się częścią popkultury, ale czytają go też wyrafinowani intelektualiści.
Co to znaczy, że Chrystus został <i>uczyniony grzechem</i>? (2 Kor 5:21)
Co to znaczy, że Chrystus został <i>uczyniony grzechem</i>? (2 Kor 5:21)
Co to znaczy, że Chrystus został uczyniony grzechem? (2 Kor 5:21)
Zwrot grzechem uczynił, tj. ἁμαρτίαν ἐποίησεν (hamartian epoiesen) to jeden z najbardziej tajemniczych, jakie możemy znaleźć w Nowym Testamencie, zwłaszcza że dotyczy on samego Chrystusa – paradoksalnie – tego, który nie znał grzechu. [...] W jaki sposób bezgrzeszny miałby stać się grzechem?
Konflikt izraelsko – palestyński: kogo powinien wspierać chrześcijanin?
Konflikt izraelsko – palestyński: kogo powinien wspierać chrześcijanin?
Konflikt izraelsko – palestyński: kogo powinien wspierać chrześcijanin?
Konflikt izraelsko-palestyński póki co się nie zatrzymuje. Trwa od wielu dekad i co pewien czas eskaluje na nowo. Znajdujemy się w czasie kolejnej z takich eskalacji. Jak powinni się w tym wszystkim zachować chrześcijanie? Kogo wspierać? Co mówi o tym Biblia? Postaram się krótko odpowiedzieć na te i inne pytanie z mojej własnej perspektywy oraz zmierzyć się z kilkoma popularnymi twierdzeniami dotyczącymi tego konfliktu, które pojawiają się w środowisku ewangelikalnym.
Pseudo-Justyn o tym, że Pismo jest wiarygodne samo w sobie
Pseudo-Justyn o tym, że Pismo jest wiarygodne samo w sobie
Pseudo-Justyn o tym, że Pismo jest wiarygodne samo w sobie
Reformatorzy i ich spadkobiercy, przyjmując zasadę sola Scriptura, twierdzili, że Biblia jako spisane Słowo Boże jest dla Kościoła hierarchicznie najwyższą i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach wiary i moralności. Z uwagi na swoją naturę i pochodzenie, dla protestantów Pismo Święte jest też samouwierzytelniające się.
Wiadomość, której nie możesz zlekceważyć
Wiadomość, której nie możesz zlekceważyć
Wiadomość, której nie możesz zlekceważyć
Wiadomość o zmartwychwstaniu może wyzwolić nas z okowów grzechu i śmierci. Wystarczy tylko, że uwierzymy, żebyśmy opuścili to więzienie. Ewangelista rzuca nam wyzwanie. Uwierzycie czy pozostaniecie więzieniu?
Głębia krzyża w 8D
Głębia krzyża w 8D
Głębia krzyża w 8D
Chciałbym zaprosić cię drogi czytelniku do pogłębionej refleksji nad krzyżem i dziełem, którego dokonał na nim Jezus, bowiem dokonało się tam wyratowanie wierzących przed wiecznym potępieniem, ale też wiele więcej. W dalszej części tekstu znajdziesz zastosowanie śmierci Chrystusa w 8D, czyli w ośmiu wymiarach, co mam nadzieję pokaże nam jeszcze większą głębię tego wydarzenia i pozwoli po raz kolejny zachwycić się Jezusem Chrystusem.
Bóg objawiający się w płonącym krzewie
Bóg objawiający się w płonącym krzewie
Bóg objawiający się w płonącym krzewie
Jedną z wielu tajemnic wiary chrześcijańskiej jest pozorna sprzeczność w Bożym charakterze. Pismo wyraźnie naucza, że Bóg jest po trzykroć święty, czyli oddzielony i niedostępny dla grzesznych ludzi, jednak równocześnie naucza, że ten sam Bóg jest także bliski, zstępujący a nawet utożsamiający się z grzesznikami. O tych dwóch aspektach Bożego charakteru dowiadujemy się również z tej historii spotkania Mojżesza z Bogiem.
1 2 3 20