Credo apostolskie #2: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego

Credo apostolskie #2: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego

Jeśli chcemy mówić o treści wiary chrześcijańskiej, musimy zacząć od mówienia o Bogu. To On jest źródłem wszystkich rzeczy; to On podtrzymuje istnienie świata i kieruje nim w najdrobniejszych szczegółach; to ukazanie Jego chwały jest ostatecznym powodem naszego istnienia. Bóg nigdy nie jest środkiem do celu – On sam w sobie jest zarówno początkiem, jak i celem.

5 mitów na temat Trójcy Świętej

5 mitów na temat Trójcy Świętej

Chciałbym krótko przyjrzeć się pięciu popularnym mitom dotyczącym Trójcy Świętej, które możemy usłyszeć nie tylko od osób spoza Kościoła, lecz czasem i od tych, którzy do niego należą – a być może w które wierzymy również my sami.

Bóg objawiający się w płonącym krzewie

Bóg objawiający się w płonącym krzewie

Jedną z wielu tajemnic wiary chrześcijańskiej jest pozorna sprzeczność w Bożym charakterze. Pismo wyraźnie naucza, że Bóg jest po trzykroć święty, czyli oddzielony i niedostępny dla grzesznych ludzi, jednak równocześnie naucza, że ten sam Bóg jest także bliski, zstępujący a nawet utożsamiający się z grzesznikami. O tych dwóch aspektach Bożego charakteru dowiadujemy się również z tej historii spotkania Mojżesza z Bogiem.