Recenzja: Pierwsze polskie wydanie “Istoty religii chrześcijańskiej” Jana Kalwina

Recenzja: Pierwsze polskie wydanie “Istoty religii chrześcijańskiej” Jana Kalwina

Niewątpliwie ukazanie się w końcu dłuższej części “Institutio…” jest doniosłym wydarzeniem. Dotychczas dostępne były po polsku jedynie wątłe wyimki z tego dzieła. Pokazuje to niestety przygnębiający stan protestanckiej literatury teologicznej po polsku. “Istota religii chrześcijańskiej” należy ponad wszelką wątpliwość do kanonu najważniejszych dzieł teologii protestanckiej i trudno byłoby przecenić jej wpływ na historię chrześcijaństwa.

Recenzja: “Przewodnik po teologii” J. I. Packera

Recenzja: “Przewodnik po teologii” J. I. Packera

“Przewodnik po teologii” wypełnia ważną lukę na polskim rynku literatury chrześcijańskiej i oferuje nam przystępne wprowadzenie do teologii pisanej z perspektywy ewangelikalno-reformowanej. Za to należy wyrazić wdzięczność i uznanie tłumaczowi, redakcji oraz wydawcom. Pozostaje mieć nadzieję, że z czasem doczekamy się też jakiejś pełnowymiarowej teologii systematycznej.