Czy Maria jest Nową Arką Przymierza? Część biblijna

Czy Maria jest Nową Arką Przymierza? Część biblijna

Nie potrzeba specjalistycznej analizy językowej, aby zauważyć, że ogromną większość mętnych paralel, mających w sposób kumulatywny sportretować Marię jako Nową Arkę, charakteryzuje irytująca nieprzewidywalność, niepozwalająca umysłowi przyjąć, iż kryje się za nimi zamysł Ewangelisty, a co dopiero zamysł Boży. W konsekwencji sztuczność tak powstałej konstrukcji sama narzuca się nawet niewykwalifikowanemu czytelnikowi Biblii.

Czy Augustyn z Hippony wierzył w bezgrzeszność Maryi?

Czy Augustyn z Hippony wierzył w bezgrzeszność Maryi?

W różnych dyskusjach na temat tego, czy nauka o bezgrzeszności Maryi istniała we wczesnym Kościele, często przywoływana jest, zapewne wszystkim znana, postać św. Augustyna z Hippony. Jako że uważa się go za jednego z najwybitniejszych teologów starożytności, którego nauki wyraźnie wpłynęły na kolejne pokolenia chrześcijańskich autorów, […] bardzo chętnie jest on przytaczany w sporze o bezgrzeszność Maryi. Ale czy aby na pewno słusznie?

Jak to było z kobietami we wczesnym Kościele? Odpowiedź na film pastora Włodarczyka

Jak to było z kobietami we wczesnym Kościele? Odpowiedź na film pastora Włodarczyka

Pastor Michał Włodarczyk nagrał jakiś czas temu na swoim kanale na YouTube serię trzech filmów na temat roli kobiet w Kościele. Zainteresowała mnie trzecia część, w której pastor mówi o roli kobiet we wczesnym Kościele. (…) Chciałbym w tym tekście odpowiedzieć na argumenty, które padają we wspomnianym filmie. Zgadzam się z pastorem Włodarczykiem, że musimy pozwolić tekstowi kształtować nasze przekonania. Nie podzielam jednak jego poglądu, iż Nowy Testament pokazuje wymienność ról mężczyzn i kobiet w Kościele.

Katolicy i sceptycy – nietypowi sojusznicy na apologetycznym polu bitwy (cz. 4/4)

Katolicy i sceptycy – nietypowi sojusznicy na apologetycznym polu bitwy (cz. 4/4)

Rzeczywiście – intencją katolika jest raczej atak na niezależność Biblii, tak aby protestant szukał ratunku przed trudnościami związanymi z jej tekstem, kanonem i interpretacją u stóp katolickiego Magisterium. Jaki może być jednak realny efekt tych działań, gdy poszukujący uświadomi sobie, że zawierzenie Urzędowi Nauczycielskiemu wcale nie rozwiązuje przedstawionych problemów?