Recenzja: “Dziwny wspaniały świat” Carla R. Truemana

Recenzja: “Dziwny wspaniały świat” Carla R. Truemana

“Wszyscy dostrzegamy skutki sekularyzacji oraz zmieniające się przekonania na temat etyki seksualnej. Skąd jednak te zmiany się biorą? Co sprawia, że pomiędzy moim pokoleniem a pokoleniem moich dziadków doszło do tak ogromnych przeobrażeń społecznego imaginarium? Trueman stara się dostarczyć chrześcijanom obserwującym te przemiany narzędzi intelektualnych, które pomogą im choć trochę zrozumieć te procesy społeczne.”

Recenzja: “Bóg. Czy są powody, by wierzyć?” Tima Kellera

Recenzja: “Bóg. Czy są powody, by wierzyć?” Tima Kellera

Jeżeli istnieje Bóg, czemu na świecie jest tyle zła? Jak wierzyć w to, czego uczy Biblia, wobec odkryć współczesnej nauki? Czy jedna religia może rościć sobie prawo do bycia jedyną drogą do zbawienia? Timothy Keller jest pastorem kościoła prezbiteriańskiego na Manhattanie i tego typu pytania są jego chlebem powszednim. Jego kościół odwiedza wielu młodych, świetnie wykształconych i zupełnie niereligijnych nowojorczyków. (…) Wielu z nich zostało członkami parafii prezbiteriańskiej Odkupiciela.

Recenzja: “Wściekli na Boga” Petera Hitchensa

Recenzja: “Wściekli na Boga” Petera Hitchensa

Znacznie mniej znaną, jak mi się zdaje, postacią jest natomiast rodzony brat Christophera — Peter Hitchens. Peter, podobnie jak jego brat, jest dziennikarzem i publicystą. Podobnie jak Christopher, Peter również przez pewien czas był ateistą, jednak w przeciwieństwie do swojego brata na późniejszym etapie swojego życia nawrócił się na chrześcijaństwo. (…) “Wściekli na Boga” jest pomyślane jako odpowiedź na słynną książkę Christophera.

Chrześcijańska klasyka: “Naśladowanie” Dietricha Bonhoeffera

Chrześcijańska klasyka: “Naśladowanie” Dietricha Bonhoeffera

Naśladowanie (niem. Nachfolge) zostało napisane w trakcie zmagań lat 30-tych. Bonhoeffer pracował nad nią między innymi jako wykładowca w Finkenwalde. Książka ukazała się w 1937 roku — tym samym, w którym Gestapo zamknęło seminarium w Finkenwalde. Owo tło historyczne nadaje książce Bonhoeffera wymiaru politycznego. Bonhoeffer podejmuje w Naśladowaniu ostrą krytykę stanu współczesnego sobie chrześcijaństwa. Podatność niemieckiego Kościoła na ideologię nazizmu wpisuje się niewątpliwie w krytykę Bonhoeffera i jest dla niej istotnym kontekstem, ale Naśladowania nie można w żadnym razie zredukować do odpowiedzi na wydarzenia polityczne tamtego czasu.

Recenzja: „Dlaczego wiara chrześcijańska wciąż ma sens” C. Stephena Evansa

Recenzja: „Dlaczego wiara chrześcijańska wciąż ma sens” C. Stephena Evansa

Podejście Evansa wpisuje się w klasyczną apologetykę dwuetapową. Pierwszym etapem jest przedstawienie dowodów na istnienie Boga. Autor przyjmuje perspektywę reformowanej epistemologii Plantingi i Wolterstorffa. W ramach tego stanowiska dowodzi, iż wiara w Boga może być podstawowym wierzeniem, które nie jest oparte o wnioskowanie lub argumentację, ale rodzi się bezpośrednio podobnie do wrażeń zmysłowych w odpowiedzi na „znaki” zostawione w świecie przez Stwórcę.

Recenzja: Pierwsze polskie wydanie “Istoty religii chrześcijańskiej” Jana Kalwina

Recenzja: Pierwsze polskie wydanie “Istoty religii chrześcijańskiej” Jana Kalwina

Niewątpliwie ukazanie się w końcu dłuższej części “Institutio…” jest doniosłym wydarzeniem. Dotychczas dostępne były po polsku jedynie wątłe wyimki z tego dzieła. Pokazuje to niestety przygnębiający stan protestanckiej literatury teologicznej po polsku. “Istota religii chrześcijańskiej” należy ponad wszelką wątpliwość do kanonu najważniejszych dzieł teologii protestanckiej i trudno byłoby przecenić jej wpływ na historię chrześcijaństwa.

Recenzja: “Przewodnik po teologii” J. I. Packera

Recenzja: “Przewodnik po teologii” J. I. Packera

“Przewodnik po teologii” wypełnia ważną lukę na polskim rynku literatury chrześcijańskiej i oferuje nam przystępne wprowadzenie do teologii pisanej z perspektywy ewangelikalno-reformowanej. Za to należy wyrazić wdzięczność i uznanie tłumaczowi, redakcji oraz wydawcom. Pozostaje mieć nadzieję, że z czasem doczekamy się też jakiejś pełnowymiarowej teologii systematycznej.